event

SICOTچهل و چهارمین کنگره جهانی

SICOTچهل و چهارمین کنگره جهانی

به تاریخ ۲۷ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ در کشور صربستان برگزار می شود