0%

  کنگره ارتوپدی تبریز سال 2018

   0%

   کنگره ارتوپدی تبریز سال 2017

    0%

    سمپوزیوم یکروزه تازه هایSmith&Nephew سال 2019

    آدرین طب پژوهان سمپوزیوم یکروزه تازه های Smith&Nephew را مصادف با روز پزشک و همزمان با دهمین سال فعالیت خود در هتل لاله تبریز از ساعت 11 الی 16 برگزار کرد. حضور تمامی اساتید و جراحان شمالغرب کشور و مدیران ارشد ارکان درمان نماینده انحصاری اسمیت اند نفیو باعث دلگرمی و افتخار این مجموعه بود.